Til Forsiden
Kapitel 2

Bedraget over alle bedrag!

Harry og Arne blev enige om, at de ville nyde det gode vejer og satte sig derfor på en bænk ved en af de borde, som var der på rastepladsen.

Der er ingen, der kan lide, at blive bedraget, snydt eller taget ved næsen. Sagde Harry. Det er derfor meget underligt, at så mange, er så lette, at snyde og bedrage, som det er tilfældet.

Det bedrag jeg her vil sige noget om er det bedrag, som langt den største del af alle kristne er udsat for.

Millioner af millioner af kristne er i dag ofre for det jeg uden tøven vil kalde "bedraget over alle bedrag"! Nemlig det, at de tror, at den helligdag der er en del af skabelsen, hvor den syvende dag blev velsignet, er blevet ændret eller gjort ugyldig.

1Mos 2,2-3 På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.

Senere blev denne bibelske, hviledag igen givet til hele jordens befolkning. Det var på Sinaj bjerg, hvor Moses fik overrakt universets grundlov på to stentavler, hvorpå Herren, havde skrevet sin uforanderlige lov.

Hviledagen er et af de ti bud, som står på disse to stentavler!

2Mos 20,8-11 Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han.

Her siges det med ord, der ikke kan misforstås, at dette bud gælder alle!

Dig selv, din søn, din datter, dine tjenestefolk, den fremmede, ja den gælder endog husdyrene.

Hvorfor?

Fordi den skal minde dig, din familie, ja alle mennesker om, at denne jord blev skabt i seks dage, af Herren, skaberen og at jorden med alt dens liv af mennesker, dyr og planter er et resultat af en mægtig skabers, skaberkraft og ikke er resultat af en udvikling gennem millioner af år.

Sl 146,5-6 Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren, hans Gud, ham som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, ham som bevarer sin troskab til evig tid,

2Mos 20,11 For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han.

Jeg beder dig her bemærke, sagde Harry, på en indtrængende måde, at Herren har velsignet denne dag, hvilket ikke er sket med nogen anden dag, hverken den dag Jesus blev født, korsfæstet, opstod, for til himmels eller nogen anden dag. Jesus henviste til at, hviledagen - sabbatten, blev til for mennesket skyld!

Mark 2,27 Og Jesus sagde til dem: "Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld.

Senere fortalte Jesus, at hviledagen ville fortsætte uforandret også efter hans død og opstandelse.

Matt 24,20 Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat.

Den gamle slange, Djævlen, Satan har lige fra begyndelsen ønsket, at ændre hviledagen. Og Herren har i Daniels bog, sagt at han vil tillade, at dette sker, men kun for en kort tid.

Dan 7,25 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.

Den verdensomspændende organisation Q, hvor Det Ny Babylon er den Europæiske del, har fået tusindvis af teologer, præster og andre verdslig vise, har brugt dette vers til at bedrage millioner af kristne med, idet de siger, at Q og Det Ny Babylon, gennem sine jordiske hjælpere, organisationer, trossamfund og politiske partier allerede har ændret hviledagen! Selvfølgelig, bliver der ikke sagt, at det er til ære for Q eller Det Ny Babylon, men de siger, at det er til ære for Jesu opstandelse!

Luk 24,1-3 Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme.

Lad mig nu stille dig, Arne, et spørgsmål, sagde Harry.

Har Satan, enten selv eller gennem sine jordiske agenter, magt til, at ændre, hviledagen således som det er forudsagt i Daniels bog?

Nej, svarede Arne med overbevisning i stemmen.

Men Q og Det Ny Babylons ledelse og dens snedige hjælpere, henviser til, at ændringen af hviledagen allerede har fundet sted, da langt den overvejende del af den kristne verden jo helligholder søndagen. Men, dette er et bedrag! Hverken Q eller Det Ny Babylon kan ændre, så meget som et eneste bogstav i Guds lov.

Luk 16,17 Men himmel og jord skal snarere forgå end en eneste tøddel af loven falde væk.

Problemet er, at det er lykkedes for Det Ny Babylon, at få jordens befolkning til at tro på, at der i Daniel 7,25 står, at det er Det Ny Babylon, der gennem en eller flere af sine jordiske organisationer, der har magt til at ændre universets grundlov, de ti bud.

Lad os derfor endnu en gang se hvad det er der står i Dan 7,25 og ikke, hvad vi gerne ville have, der skal stå eller, hvad vi tror der står.

Harry holdt sin Bibel over mod Arne, således at han kunne se hvad der stod.

Dan 7,25 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.

Læg mærke til at der står "Han tragter efter at ændre ..... "

Det vil sige, at Det Ny Babylon ønsker at ændre hviledagen; men kan ikke.

Herren tillader det ikke!

Men Det Ny Babylon har en snu ledelse og fremstår nu som en lysets engel.

2Kor 11,14-15 Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.

Og får de kristne til at tro at, det er Det Ny Babylon der har ændret hviledagen for at fejre Jesu opstandelse.

Det er dog rigtig, at Det Ny Babylon på et tidspunkt, vil få lov til, at ændre Guds lov.

Men kun for en ganske bestemt tidsperiode.

En tid, to tider og en halv tid.

Eller som vi vil sige det på dansk, i et år, to år og et halvt år, det vil sige i alt 3½ år.

I 3½ bogstavelig år vil den verdens omspændende organisation Q, med alle dens trofaste jordiske agenter, trossamfund og politiske partier, af Herren, himlen og jordens skaber, få lov til at ændre hviledagen. Det vil sige, at de jordiske myndigheder får lov til at vedtage en lov der påbyder helligholdelsen af søndagen.

Der er i dag et utal af søndagslove, men det er alle love der forbyder dig at gøre bestemte ting om søndagen.

Den lov der kommer, vil ikke forbyde, men påbyde, opfordre dig til at du helligholder søndagen.

Hvor denne søndagslov, først vil blive vedtaget og træde i kraft, er der ingen, der i dag kan sige noget om. Måske vil det være i EU? Ingen ved det i dag. Men, at denne søndagslov også på et eller andet tidspunkt vil blive vedtaget i USA kan der ikke herske nogen som helst tvivl om.

Det er også hævet over en hver tvivl, at denne søndagslov i løbet af meget kort tid vil blive gældende over alt på jorden og at der, vil blive indført meget streng straffe til de der ikke ønsker at helligholde denne søndagslov.

Åb 13,14-17 Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

Det Ny Babylon vil når tiden er inde, ændre reglerne for brugen af det emblem som alle organisationens medlemmer ganske gratis kan få, hvis de ønsker det.

Det mærke, tegn eller emblem, som Det Ny Babylon vil tilbyde jordens befolkning i forbindelse med denne søndagslov, vil give de der ønsker dette emblem eller mærke så store økonomiske fordele, at det store flertal alene af den årsag vil bede om at få det.

Jesu ord om, at ingen kan tjene to herrer, vil blive overhørt.

Matt 6,24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

Hvordan dette mærke, kort eller emblem kommer til at se ud, er det ikke muligt i dag at sige noget om, men at det indeholder en hyldest til jordens magthaver Det Ny Babylon og en forkastelse af Himlen og jordens skaber kan der ikke være nogen tvivl om.

Der vil uden tvivl være flere forskellige måder, man kan få dette mærke eller emblem på. Og når vi ser på den tekniske udvikling der er sket inden for edb og mikrochipsenes verden, tror jeg at en af de mest populære måder at få dette mærke på er ved, at få en sådan mikrochips sprøjtet ind under huden, f.eks. På overfladen af den ene hånd.

Mikrochips har allerede i flere år været brugt til at mærke biler og andre meget værdifulde ting med. Millioner af dyr er i dag udstyret med mikrochips, i stedet for det gammeldags halsbånd, som hunde og katte skal have på, for at man kan se hvem der er deres ejermand.

Tusindvis af personer har i dag fået et mikrochips sprøjtet ind under huden for at myndighederne kan følge dem. Dette er blandt andet kriminelle og amerikanske soldater. I begge tilfælde er det for hurtigt, at kunne finde ud af hvor de pågældende personer er. F.eks. hvis en soldat bliver taget til fange af fjenden.

Harry holdt en kort pause, medens han tog en mundfuld vand, fra den kop han havde stående på bordet foran sig.

Da dette emne om det største bedrag af alle, er meget omfattende, vil det ikke være muligt at komme ud i alle de forskellige grene, derfor vil jeg koncentrere mig om nogle få, af de ting der har en direkte forbindelse med de ting vi kan forvente vil ske i en meget nær fremtid.

Men først skal vi se på nogle konkrete kendsgerninger, om det i det hele taget er realistisk, at tro på, at det er muligt at få vedtaget en lov der påbyder helligholdelsen af en bestemt dag.

Situationen er i dag en hel anden end den var for 100 år siden. Dengang var det almindeligt, for langt de fleste, at komme i kirken, om ikke hver uge, så i hvert fald med meget jævne mellemrum.

I dag hørere det nærmest til undtagelsen, at komme i kirken. Flere og flere kommer der aldrig.

Mange er enige om at konsekvensen ved denne udvikling er, at umoralen og volden er vokset. Mange af de umoralske udskejelser der i dag hørere dagligdagen til, var næsten ukendt for 100 år siden.

Derfor er der hos mange et stort ønske om at komme tilbage til de gode gamle dage.

Således, som mange ser det, er løsningen den, at man får befolkningen tilbage til kirken. Og her er det at organisation Det Ny Babylon vil optræde som moralens vogter. Det er ikke realistisk, at tro på, at dette kan ske ad frivillighedens vej. Derfor er det nødvendig med et lokkemiddel f.eks. i form af en belønning. Her er et meget realistisk gæt, at dette vil ske ved indførelsen af et mærke, et kort et emblem eller noget lignende, som viser at vedkommende nu er begyndt at komme i kirke og at vedkommende derfor er berettiget til en økonomisk fordel. Dette kan ske på utallige måder f.eks. ved en højere løn, ved en ekstra rabat i forretningerne og andre lignende ting. Det er meget vigtig at vi i den forbindelse husker på, at det er penge der styre alt, hvad der sker i denne verden af krige, hungersnød, ødelæggelse af naturen, den tiltagende kriminalitet og vold, og også din og min dagligdag!

En anden ting vi også skal huske på er, at penge er grænseoverskridende.

Der er mange, som aldrig kunne drømme om, at tilhørere et bestemt politisk parti, et bestemt trossamfund eller at støtte en bestemt organisation, men de vil på grund af de økonomiske fordele gøre det..

Et flertal i den danske befolkning var og er imod euroen, men af hensyn til økonomiske fordele, er den i dag en kendsgerning! Og sådan kan der nævnes et utal af eksempler på, at penge, - økonomiske fordele, kan få alle, uanset politiske eller religiøse overbevisning, til at gøre ting de ellers ikke vil gøre. Også at begynde, at gå i kirke!

Men for at dette kan blive en realitet, er det nødvendig med en lov der pålægger befolkningen at gå i kirke på en bestemt dag, - søndag!

Hvor realistisk er det da, at der kan blive vedtaget en lov der pålægger befolkningen at gå i kirke?

Lad os prøve at se på nogle af de øvrige steder i Bibelen, hvor der er tale om at Satan, Den Gamle snedige Slange gennem jordiske organisationer, som Det Ny Babylon vil søge at ophøje sig selv.

Dan 8,23-25 Når deres herredømme er til ende, når de er færdige med deres forbrydelser, vil der opstå en konge med hårdt ansigt, en der forstår sig på rænker. Hans styrke bliver stor - men ikke som den andens styrke - han ødelægger uhyggeligt meget; han har held med, hvad han gør, han ødelægger de mægtige og et folk af hellige. I sin kløgt har han held med sit bedrag, han hovmoder sig, sorgløst ødelægger han mange, han rejser sig mod fyrsternes fyrste. Men han skal blive knust, og det ikke ved menneskehånd!

Bemærk, at der her siges, at denne magt vil rejse sig mod fyrsterne fyrste. Hvem er Fyrsternes Fyrste, Kongernes Konge, Herrernes Herre?

1Tim 6,15 som den salige og eneste hersker, kongernes konge og herrernes herre, skal lade os se, når tiden er inde,

Åb 19,16 På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes Konge og Herrernes Herre.

Lad os se på et par andre steder, hvor der er tale om en magt der ved hjælp af bedrag og tegn får hele jordens befolkning til at følge denne magt.

Åb 13,3 Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren

Åb 13,5-6 Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i toogfyrre måneder. Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen.

Bemærk her, at denne magt, denne organisation bespotter Gud! Hvordan kan dette ske?

En af mulighederne er at få vedtaget en lov der er i strid med Guds lov.

Læg nu mærke til hvad der står i det næste vers.

Åb 13,7 Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag.

Det vil føre krig imod de Hellige, det vil sige Guds sønner og døtre der ikke vil følge den lov som denne magt vedtager.

Læg også mærke til, at der er en anden magt eller organisation som samarbejder med din førnævnte og som også bedrager og forførere jordens befolkning.

Åb 13,13-17 Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

Det Ny Babylon vil vække menneskenes vrede imod det mindretal, som ikke vil følge de populære skikke og traditioner. Højtstående og ansete personer vil alliere sig med de lovløse elementer i samfundet og lægge planer, som er rettet imod Guds folk. Velhavende, begavede og højt uddannede mennesker vil slutte sig sammen og overøse dem med foragt. Intolerante regenter, præster og menighedsmedlemmer vil slutte sig sammen imod dem. Man vil forsøge at kuldkaste deres tro både i tale og skrift ved pral, trusler og latterliggørelse. Deres fjender vil ophidse masserne ved falske anklager og hadske angreb. Da Guds sønner og døtre, ikke kan gennemdrives med bibelske argumenter, søger man at ramme dem ad lovgivningens vej. For at sikre sig folkets yndest vil lovgiverne give efter for kravet om indførelse af søndagslove. Men de, der frygter Gud, kan ikke godkende en forordning, som krænker et af de ti bud. Det er på denne valgplads, at den sidste store kamp i striden mellem sandhed og vildfarelse vil blive udkæmpet. Vi behøver ikke at være tvivlrådige med hensyn til udfaldet, for Herren vil forsvare sin sandhed og sit folk i dag, ligesom han gjorde på Esters og Mordokajs tid.

Efter at vi nu har set på, hvad biblen siger om denne lov, må vi fastslå, at der vil komme en lov, som vil befale alle, uanset religiøs og politisk overbevisning ikke blot i USA, men i hele verden, at følge denne lov.

Men, hvordan er dette muligt? Spurgte Arne, hvordan kan noget sådant ske?

Nu er der en ting vi er lige ved at glemme, sagde Harry, og det er, at det ikke er mennesker der udvirker tingene således at denne lov kan blive vedtaget og mærket indført, men en person, hvis intelligens og snedighed langt overgår selv de skarpeste hjerner her på jorden.

1Pet 5,8 Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge;

Ef 6,10-12 I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

Satan vil gennem Det Ny Babylon anvende sin magt til det yderste for at forurolige, friste og vildlede Guds sønner og døtre. Han, som vovede at stå for vor herres åsyn og friste og håne ham, og som havde magt til at tage ham i sine arme og bære ham op på en af helligdommens tinder og op på et såre højt bjerg, vil på en forunderlig måde øve sin magt på den nulevende slægt, som er sin herre langt underlegen i visdom, og som er næsten helt uvidende om Det Ny Babylon snedighed og styrke. På en snedig måde vil han påvirke deres legemer, der af naturen er tilbøjelige til at gøre, hvad han byder. Satan fryder sig over, at man betragter ham som opspind. Når han ikke bliver regnet for noget eller bliver fremstillet ved et eller andet barnagtigt billede eller som et dyr, er han veltilfreds. Man forestiller sig ham som så underlegen, at menneskesindet er ganske uforberedt på hans klogt anlagte planer, og han har næsten altid held med sig. Dersom man forstod hans magt og snedighed, ville mange være forberedt til med virkning at stå ham imod.

Satan sover ikke. Han er lysvågen under forsøget på at gøre det sikre profetiske ord til intet. Med dygtighed og forførende kraft virker han for at modarbejde Guds vilje, der tydeligt kommer til udtryk i hans ord. I årevis har Det Ny Babylon vundet herredømmet over menneskenes sind ved hjælp af snedige spidsfindige argumenter, som ledelsen har opfundet for at fortrænge sandheden. I denne farlige tid vil de, der frygter Gud og gør det rette, herliggøre hans navn ved at gentage Davids ord; "Det er tid for Herren at gribe ind, de har krænket din lov." Sl 119,126.

Har du læst om, hvordan Satan fik lov til, at prøve Job? Job 1,6-12 og 2,1-7.

Det er nøjagtig det samme der sker i Dan 7,25.

Her er det Guds sønner og døtre, som Det Ny Babylon får lov til at prøve, men ligesom ved Job, sætter Gud en begrænsning. Ved Job var det livet. Satan fik ikke lov til at tage Jobs liv. Her i Dan 7,25 er der intet der hindre Det Ny Babylon i at dræbe en meget stor procentdel af Guds sønner og døtre, men begrænsninger er tiden. En tid, to tider og en halv tid. Eller sagt på en anden måde, et år, to år og et halvt år, det vil sige i alt tre og et halvt bogstaveligt år.

Hvordan loven vil blive vedtaget, kan vi få et rigtig godt billede af ved at se på den måde, at kalenderændringen skete på i EU. Kalenderen blev efter et massivt katolsk ønske ændret, således at søndagen blev den syvende dag, for at det kunne være i overensstemmelse med Biblen der klart siger at det er den syvende dag der er den rigtige helligdag.

Det Ny Babylon var helt klar over at den protestantiske del af EU ikke ville tillade en sådan ændring da Jesu opstandelse søndag morgen jo er en af de væsentligste søjler i den kristne tro og ved en sådan ændring ville opstandelsen jo blive flyttet til mandag morgen, som efter det katolske krav nu skulle være den første dag i ugen.

Det Ny Babylon vidste, at hvis en sådan ændring skulle gennemføres, så var det nødvendig at føre den protestantiske del af befolkningen bag lyset ved at sige, at det blot var en ændring til fordel for erhvervslivet, der jo gennem mange år havde regnet mandagen for at være den første arbejdes dag. Det lykkedes Det Ny Babylon, at dysse hele den protestantiske del af EU i søvn så ingen fattede mistanke før ændringen var en realitet. Der var nogle få som protesterede, dog uden at blive hørt, det svar de fik, var at denne ændring af kalenderen ikke havde noget med religion eller kristendom at gøre, men at den udelukkende var foretaget af hensyn til erhvervslivet.

At denne ændring, medførte at Jesus nu, ifølge kalenderen opstod en mandag morgen i stedet for en søndag morgen, taler man ikke om.

Når tiden er inde, hvor en lov der påbyder søndagshelligholdelelse skal vedtages i USA og EU, vil det ske på samme måde. Det er ikke nødvendigt med en lov der tilsidesætter den amerikanske grundlov, eller at foretage andre "ulovlige" handlinger i forhold til USA's. forfatning. Loven om en helligholdelse af søndagen vil blive fremsat, som en lov der blot skal sikre arbejderen og erhvervslivet en ugentlig fridag!

Jeg tror, sagde Harry, at vi skal holde en pause, jeg trænger i hvert fald til at strække benene og få lidt motion.

Ja, men så vil jeg gå med, hvis jeg må, sagde Arne, det hjalp så godt i går

Selvfølgelig må du det, sagde Harry, det var faktisk også det jeg havde tænkt mig

Men før de nåede, at komme af sted kørte en stor varevogn ind på parkeringspladsen og standsede ved toiletterne. Efter det der stod på siden af varevognen var det en gartner fra Sønderborg. Harry gik over til varevognen for at tale med chaufføren når han kom ud fra toilettet. Da chaufføren kom ud, hilste Harry på ham og spurgte om det var vare til gartnerforretningen han havde i vognen?

Ja, svarede han, jeg har været til aktion på Gasa i Odense for at købe ind, så vi har noget at sælge af i forretningen.

Så kan jeg måske købe noget af dig, spurgte Harry

Selvfølgelig kan du det, sagde gartneren og åbnede skydedøren

Nu kom Ellen, Karen, Keld og Arne også hen til gartnerens vogn.

Da gartneren lidt senere kørte, havde Harry købt nogle gulerødder, kartofler, blomkål, æbler, appelsiner og bananer.

Ja, jeg tror, sagde Harry, at Gud har forordnet det således at vi skal blive her endnu nogen tid, ellers tror jeg ikke at gartneren var kommet herind, men blot kørt forbi ude på motorvejen.

Hvad nu, spurgte Arne, skal vi spise det alt sammen råt?

Nej, sagde Ellen, for selv om det måske ikke er normalt, at spise rå blomkål, så kan det sagtens lade sig gøre, og gulerødderne, æblerne, appelsinerne og bananerne er der mange som spiser rå, men vi har et lille kogekar i vor rygsæk og nogle sprittabletter, så vi kan koge kartoflerne.

Da middagen var vel overstået, spurgte Arne, hvad med de oprigtige kristne, kørere de alle sydpå, eller hvad sker der med dem?

Det er et godt spørgsmål som jeg er sikker på at Ellen meget gerne vil fortælle dig om.

Skal jeg, spurgte Ellen forskrækket

Ja, sagde Harry, du ved lige så meget om disse ting, som jeg gør, så jeg synes at det nu må være din tur til at fortælle os om Guds sønner og døtre.