Til Forsiden
Kapitel 7

Penge!

Da Kristian mødte på arbejde, stod der tre unge mennesker uden for hans kontor, det var nye elever, som skulle oplæres i hans afdeling.

Kristian bad dem komme med ind på kontoret og sætte sig på de stole, som stod på den ene side af hans skrivebord. Da de havde sat sig spurgte han dem om de kendte Det Ny Babylons tre grundelementer?

Ja, sagde Agnes, det er penge, sex og appetitten.

Du har helt ret, sagde Kristian, og denne afdeling her beskæftiger sig med PENGE

En af de ting vi arbejder på, her i denne afdeling er, at få så mange som muligt af statens, amternes og kommunernes embedsfolk og politikere til at følge de retningsliner der er gældende for Det Ny Babylon. Dette betyder f.eks., at når der skal bevilges penge til et eller andet formål, så skal man først og fremmest se på om den eller de der skal have pengene er medlemmer af Det Ny Babylon og følger de love og regler vi ønsker de skal, hvis ikke skal vi gøre alt for at den bevilling de har søgt om ikke kommer igennem.

Lad mig give jer et konkret eksempel.

Vi har i et amt en kvinde der havde polio under polioepidemien i 1952. På grund af at hun er en ualmindelig stædig kvinde, lykkedes det hende på forskellige måder, at leve et nogenlunde normalt liv i 30-35 år, men så kom polioen tilbage, som en postpolio og samtidig fik hun en ondartet gigt. Hun sidder i dag i kørestol både ude og inde. Hun kan kun gå nogle få meter. Hun søgte for nogle år siden om en invalidebil således, at hun kan komme ud i naturen, besøge sin familie, sine børn, børnebørn, og venner det vil sige en bil der kunne give hendes liv mere indhold. Efter loven er hun berettiget til en sådan trivsels bil som det kaldes. Men da hun er en af de, heldigvis meget få, meget vanskelige personer, som tilhørere den gruppe, der kalder sig Guds sønner og døtre. I har sikkert hørt om denne gruppe, ellers vil i bestemt komme til at høre om den, da det er den eneste gruppe af mennesker, som konsekvent nægter at følge de retningslinier, Det Ny Babylon giver og ikke nok med det, men de advarer også andre om, at følger Det Ny Babylon. En sådan person skal selvfølgelig holdes nede og ikke have bevilget noget som helst. Men hun er som sagt meget stædig og ankede derfor afgørelsen, men heldigvis er det i en af de amter, hvor de fleste embedsfolk og politikere følger Det Ny Babylons anvisninger, så derfor fik hun ikke noget ud af sin anke. Men tro mig, så fik hun det ordnet således, at hun kom til den ene specialist efter den anden, ja endog PTU var hun i kontakt med og fik en speciallæge der til at skrive en erklæring om hendes sygdom og hendes tilstand, som fik sveden frem på vore pander. Med denne og de øvrige speciallægeerklæringer hun nu havde, ville det være umuligt at give et afslag, men heldigvis stod amtets folk fast og afslog ansøgningen med en begrundelse om, at hun på grund af at hun ikke kan gøre motion vejede ca. 20 kilo mere end hun burde.

Vi forsøger på alle mulige måde at køre sådanne personer psykisk ned, så de til sidst ikke har kræfter til at protestere mod de afgørelser der bliver truffet og forhåbentlig bliver så kloge at de kommer ind i folden af gode, trofaste og lydige borgere i Det Ny Babylon.

Det er penge, som styrere alt i verden. Ingen politiske, religiøse eller andre magter er så stærke, at de kan modstå den magt penge har. For penge kan du købe alt. Terrorister kan købe alle de avancerede våben de ønsker. Lande og magthavere kan købe selv de farligste biologiske våben og med penge nok kan de også købe atomvåben. Firmaer kan købe sig til en tilladelse til at forurene. Man kan for penge købe al den sex og narkotika man kan ønske sig. Man kan købe mennesker, f.eks. få dem til at gøre bestemte ting de ellers ikke ville gøre, ja man kan endog få et menneske til at dræbe et andet menneske, blot ved hjælp af penge. Vi kan få mennesker til at have den mening vi ønsker blot ved at give dem penge.

Prøv engang at se, hvor mange vi gennem Det Ny Babylons kirkeprogram, har fået til at komme i kirken om søndagen ved at give dem et rabatmærke til et af byens supermarkeder. Tusindvis af dem der aldrig kunne drømme om at komme i en kirke kommer nu trofast hver eneste søndag for at lytte til den lære og de retningslinier de skal følge for at være gode og lovlydige borgere i Det Ny Babylon.

Der er blot en eneste ting der piner ledelsen i Det Ny Babylon, da Kristian sagde dette kunne de tre nye elever se at hans ansigt skiftede farve og hele hans opførsel blev en anden. Fra at være et venligt og omgængeligt menneske, blev han nu nærmest som et vildt dyr.

Der er blot en eneste ting, der piner ledelsen i Det Ny Babylon, gentog Kristian medens han hamrede knytnæverne ned i sit skrivebord, så alt på skrivebordet hoppede og dansede. Det er den gruppe som kalder sig Guds sønner og døtre. Vi har forsøgt med det gode, med penge, gode stillinger, bedre levevilkår, ja vi har forsøgt på alle mulige måder at få dem at følge Det Ny Babylon, men de har modstået enhver fristelse. Vi har forsøgt med trusler og med magt, men uden held. Jo vi har selvfølgelig fået nogle få, som ikke var rodfæstede i den tro på en Gud som de siger, har skabt himlen og jorden og en frelser ved navn Jesus, som de tror på kan frelse dem. Men det skal blive løgn, skreg Kristian medens han rejste sig op og endnu en gang hamrede hænderne ned i skrivebordet.

Ved hjælp af penge har vi nu fået nogle af dem der tidligere har haft forbindelse med disse Guds sønner og døtre, til at udarbejde en plan. En genial plan for den er hentet fra en bog de kalder Biblen og som de helt og holdent retter sig efter.

Daniel 6,4 - 8 Daniel udmærkede sig frem for de andre rigsråder og satrapperne, fordi han havde en fremragende ånd, og kongen havde til hensigt at sætte ham over hele kongeriget. Da søgte rigsråderne og satrapperne at finde noget at anklage Daniel for i hans forhold til kongedømmet. Men de kunne ikke finde nogen fejl at anklage ham for; han var pålidelig, og der fandtes ikke nogen som helst forsømmelighed eller fejl hos ham. Så sagde mændene: »Vi kan ikke finde noget at anklage denne Daniel for, medmindre vi finder noget imod ham i hans religion.« Nu skyndte rigsråderne og satrapperne sig til kongen og sagde til ham: »Kong Dareios leve evigt! Alle kongerigets rigsråder er blevet enige med fyrsterne, satrapperne, ministrene og statholderne om, at kongen bør træffe beslutning om, at der udstedes følgende dekret: Den, der i de næste tredive dage beder til andre end dig, konge, hvad enten det er til en gud eller til et menneske, skal kastes i løvekulen.

Vi kan ganske vist ikke kaste dem ind til løverne selv om de ikke har fortjent bedre, men, sagde Kristian på en måde som fik de tre elever til at gyse, men vi har andre måder feks som forsøgsdyr i et af Det Ny Babylons hemmelige laboratorier.

Kristian trak vejret dybt nogle gange før han fortsatte. Det var vist lidt af et sidespring, lad os derfor nu komme tilbage til det vi egentlig skulle tale om, nemlig at tjene penge.

Der er utallige måder at tjene penge på. Mange har et arbejde og tjener derved til dagen og vejen, andre bruger ulovlige metoder for at tjene penge, men da politi og det danske retssystem er så godt som der er, er det en meget usikker vej. Andre benytter sig af andres dumheder. Det vil sige, at den kloge narrer eller snyder den mindre kloge. Som regel fordi den mindre kloge ikke undersøger hvad det er de giver penge til.

En metode der med succes har været brugt i mange, mange år er at tegne annoncer. Det vil sige, disse annoncer eksisterer som regel kun i sælgerens fantasi, men ved hjælp af en god overtalelsesevne overbeviser sælgeren køberen, som regel et firma, om at den annonce der her er tale om er den helt rigtige annonce for det pågældende firma, og at ordrerne eller kunderne vil strømme til når de køber en sådan annonce.

Der er op gennem årene set flere forskellige varianter af denne og lignende metoder, men ens for dem alle er at køberen ikke får noget for sine penge ud over en lang næse, hvorimod sælgeren lever et liv i luksus.

En anden meget brugt metode, som heller ikke er ulovlig er at anskaffe sig en e-mail adresse, som ikke kan fortælle modtageren, hvem afsenderen er eller hvor du bor. Derefter går du på Internettet og finder frem til f.eks. 50 personer med egen hjemmeside og e-mailadresse. Disse personer skal være personer, som man kan forestille sig er hjælpsomme, og har en positiv indstilling til deres medmennesker og som man kan forestille sig vil hjælpe et menneske i nød. Derefter skriver du et rørende brev på engelsk, f.eks. om at du lever under kummerlige forhold, at dine forældre er døde og at du slet ingen venner har som kan hjælpe dig. Men at din faderen der har spinket og sparet hele sit liv, nu er omkommet ved en ulykke og at situationen for hans efterladte børn nu er hel håbløs, dog er det heldigvis således at faderen der har haft et godt arbejde har lagt nogle penge til side, nogle af disse penge har han investeret i obligationer eller på anden vis, invisteret hvilket betyder at der nu står nogle millioner dollars på en konto, som de efterladte børn selvfølgelig skal have, men da landets love ikke tillader at børnene får udbetalt deres retsmæssige arv er det at du henvender sig til dig med en bøn om hjælp til at få denne arv overført til an konto i udlandet f.eks. en konto som du opretter i dit navn og hjælp til at investere disse penge på en god måde. Du skal selvfølgelig ikke gøre dette gratis og man tilbyder dig derfor 20 % hvilket jo er nogle millioner dollars hvis du vil hjælpe dem med disse ting.

Du sender derefter dette brev, som en e-mail til de 50 adresser du har fundet frem.

Mange af de 50 personer, som du sender e-mailen til vil svare, at de selvfølgelig meget gerne vil hjælpe dig og din familie, og flere af dem skriver til dig at de allerede har oprettet en speciel konto i deres bank, hvortil pengene kan overføres. Til de der endnu ikke har oprettet en sådan konto skriver du, at de hurtigst muligt må gøre dette og sende kontooplysningerne til dig. Hvis der er nogle som er skeptiske, går du på Internettet og finder navnet på en bank i det land, hvor du har skrevet at pengene er. Herefter fremstiller du ved hjælp af din computer og et af de programmer du har et dokument, som ser ud som om det kommer fra denne bank, på dokumentet skriver du at dette er en bekræftelse og at disse penge står på en konto i denne bank og at banken kun venter på, at få et konto nummer og navn, hvor pengene skal overføres til.

Efterhånden som disse ting er i orden for de forskellige adresser med konti, skriver du til dem at der desværre er sket det, at før pengene endelig kan overføres skal det godkendes af banktilsynet og der skal udstedes en udførselsattest for beløbet, denne attest skal stemples og stemplingen vil sammen med det gebyr som banktilsynet skal have beløbe sig til f.eks. 5.000 dollars, disse penge har du ikke og beder derfor vedkommende om omgående at sende pengene til dig med Western Union, således at du kan betale banken pengene og at overførslen til din konto kan ske samme dag som de 5.000 dollars er betalt.

Nogle af de 50 adresser du har sendt brevet til vil omgående sende dig 5.000 dollars, andre vil undskylde sig med at de ikke har så mange penge, men at de kan sende 2-3.000 dollars, hvilket du selvfølgelig straks accepterer med en forsikring om, at du så selv vil prøve på at skaffe det resterende beløb.

Til de der sender et eller andet beløb skriver du et nyt brev om at det desværre er nødvendig at de sender flere penge.

Selvfølgelig vil der falde nogle fra undervejs, men ved at bruge din fantasi og din computer kan du få mange af dem tilbage igen ved gyldne løfter og fine dokumenter. Måske bliver det nødvendig for dig undervejs at skifte navn og titel, f.eks. til bankdirektør eller advokat for derved at give de udvalgte personer det indtryk at dette er en virkelig sag. Du skal blot huske, at når du skifter navn og titel, så skal du også oprette en ny e-mailadresse til det nye navn.

Jeg kan forsikre dig, at du vil blive chokeret over, hvor mange der uden virkelig at undersøge noget, sender penge til dig. Og i løbet af meget kort tid vil du kunne leve det liv du har lyst til.

Efterhånden, som du ikke mener at kunne få flere penge ud af dem, er denne sag afsluttet og du sender det første brev til f.eks. 50 nye personer. Husk på at du kan sende de samme breve om hjælp til personer uanset, hvilket land de bor i, derfor er antal af personer du på denne måde kan få penge fra mange millioner. Du vil sandsynligvis finde ud af at du ved at ændre lidt på det første brev du sender kan undgå nogle af de spørgsmål der bliver stillet.

Det er nu op til jer at afprøve denne metode.

Opskriften en meget simpel og mange hundrede er allerede blevet millionær ved at bruge denne metode. Der er endog dem der påstår, at i Nigeria er det denne form for virksomhed, der skaffer flest penge til landet. Men denne form for virksomhed kan og bliver udført fra mange, mange forskellige lande.

Når i nu om lidt kommer i ind på, hver jeres kontor, er der en computer med adgang til Internettet, og det bliver så jeres opgave, i løbet af de næste 30 dage, at tjene så mange penge, som mulig. Der er oprettet en konto til jer hver, som de penge i tjener skal sættes ind på, og den af jer, som om 30 dage har det største beløb på kontoen får lov til at beholde hele beløbet. De to andre får kun deres normale løn.

Jeg vil give jer tre forskellige metoder, som i frit kan vælge imellem. Eller i kan selv finde en anden metode. Jeg kan oplyse jer om, at da vi for 3 måneder siden også havde tre nye elever, ligesom jer til oplæring, fik den der havde tjent mest udbetalt over en million kroner.

Der lød et wahaw, fra de tre nye elever.

Det første i skal gøre er at oprette en e-mail adresse. Der er mange steder på nettet, hvor man kan få en gratis e-mail adresse. Men i skal huske på, at i ikke må opgive jeres rigtige navn, ligesom i heller ikke må fortælle, hvor i arbejder fra.

Når i har fået en e-mail adresse, så går i på jagt efter private eller religiøse steder eller velgørende organisationer, eller hvad i nu kan finde og synes er velegnet til formålet. I udvælger et antal, men pas på ikke at vælge flere end i kan holde styr på.

Til dem alle sender i en e-mail, f.eks. som den der her er et eksempel på.

Kristian rakte hver af de tre et ark papir, hvorpå der stod

Kære Søren Kallesen.

Vi skriver til dig fordi vi her i ABCA banken har en konto med ret mange penge på. (i alt 23 million dollars) Indehaveren af denne konto er Iver Kallesen, som indtil sin død havde et stort entreprenør firma i Gana. Men da han var ungkarl og ikke har nogen børn, har vi her i banken gjort os meget store anstrengelser for, at finde andre af Iver Kallesens familie, det vil sige arvinger.

Vi har brugt meget tid med at gennemgå telefonbøger, forskellige databaser med forskellige slægter, som f.eks.

www.sa.dk

www.familysearch.org

www.genealogi.dk.

www.people-finder.com

Det er nu lykkedes os at finde ud af at du er Iver Kallesens eneste arving og som sådan er du arving til de 23 millioner dollars.

Da vi ønsker at overføre pengene til dig. Beder vi dig om at oplyse os dit fulde navn, din postadresse, dit telefonnummer, dit cpr. nr., samt din banks navn, adresse, registrerings nummer, samt dit kontonummer, således at vi kan overføre pengene til din konto.

Vi skal gøre dig opmærksom på, at vi som bank har en forpligtelse over for lovgivningen og myndighederne, at undersøge om disse penge nu også er tjent ved lovlig entreprenør virksomhed. Men andre ord vi er forpligtig til, at undersøge om nogle af pengene måske stammer fra ulovlig virksomhed skatteunddragelse, handel med ulovlige vare så som narkotika eller våben. Og vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at disse undersøgelser vil foregå I samarbejde med narkotikapolitiet og FBI.

Vi er overbeviste om, at du ligesom banken er interesseret I, at have sikkerhed for at det er gode, rene penge, vi overførere til din konto.

Vi i ABCA banken vil gøre alt hvad vi kan for, at denne undersøgelse kommer til at forløbe så godt og så hurtig som muligt.

Da vi gerne vil have afsluttet Iver Kallesens konto så snart som muligt, håber vi på et hurtigt svar fra dig!

Med venlig hilsen.

Administrerende direktør for ABCA banken Peter Norman.

På jeres computere har i flere forskellige programmer, blandt andet er der et program som er velegnet til at lave forskellige former for officielle dokumenter, det vil jeg anbefale jer at bruge. Brug jeres fantasi og giv modtageren indtryk af at det virkelig kommer fra en bank. Fremstil noget der ligner et officielt kontoudtog. Find et billede af en officiel bygning og indsæt det navn på banken, som du nu vil bruge.

Brug jeres fantasi. Det gælder om at være kreativ.

Søren Kallesen blev hel varm af glæde da han læste denne meddelelse fra banken og han skyndte sig derfor, at sende en e-mail med de ønskede oplysninger.

Tidlig den næste morgen, endnu før han havde fået morgenmad var han inde og tænde for sin computer for, at se om pengene var kommet ind på hans konto. Det var de ikke, men tænkte han det var vel også meget hurtig, hvis de allerede var blevet overført, sådan en overførsel fra udlandet kunne måske godt tage nogle dage.

Når i har fået et positivt svar, hvilket i sådan ca. gør fra halvdelen af dem i har sendt en e-mail til, så er det med, at få endnu en e-mail sendt af sted. Denne e-mail kan f.eks. lyde således:

Kære Søren Kallesen,

Mange tak for dit hurtige og positive svar, jeg gik straks til kassen for at bede dem om, omgående at overføre de 23 millioner dollars til din konto.

Her fik jeg at vide, at alle papirerne var i orden og pengene klar til at blive overført til din konto, men da banken har haft nogle udgifter i forbindelse med at opspore dig, som Iver Kallesens eneste arving, og da vi af hensyn til myndighederne og den sikkerhed der er for at banken ikke kan tage penge fra din arv, hvilket vi ved at du vil sætte meget stor pris på, må vi desværre bede dig om gennem Western Union, at sende 2.000 dollars til dækning af de udgifter, at banken har haft

Administrerende direktør for ABCA banken Peter Norman.

For at overførslen af DINE penge ikke skal blive yderligere forsinket vil jeg bede dig sende en e-mail eller fax til mig med overførselskoden.

Faxnumret er 0044-795-014-6877

Så snart jeg har modtaget de 2.000 dollars, vil DINE 23 milioner dollars omgående blive overført til din konto.

Med venlig hilsen

Administrerende direktør for ABCA banken Peter Norman.

Jeg håber, at i har bemærket at de penge der skal sendes til os ikke overføres gennem en bank, men sendes gennem Wester Union. Årsagen er den, at penge sendt med Western Union ikke kan spores, det kan en bankoverførsel derimod.

Ca halvdelen af dem i sender denne e-mail til vil sende 2.000 dollars

Når i har modtaget de 2.000 dollars og indsat dem på den konto som i har her i Det Ny Babylon, så sender i en ny e-mail, som f.eks. kan lyde således:

Kære Søren Kallesen!

Det er med stor glæde, at ABCA banken kan meddele dig at undersøgelses kommissions nu er færdig med sit arbejde og at alt er i den fineste orden vi vil en af de allernærmeste dage være i stand til at overføre de 23 millioner $ til din konto.

Desværre har det vist sig at politiet, og FBI undervejs har måttet betale nogle gebyrer og stempel penge på i alt 3.000 $. Vi har dog ikke ment, at vi kan bede dig om at sende os det fulde beløb, vi har derfor fundet at ABCA banken vil låne dig halvdelen således, at det kun bliver 1.500 $ du skal sende til samme sted som du sende de 2.000 $.

Vi må meget indtrængende bede dig om at sende de 1.500 $ så hurtigt som muligt.

Med venlig hilsen

Administrerende direktør for ABCA banken Peter Norman.

Søren Kallesen vil efter al sandsynlighed være skeptisk, men da det jo er en bank han har med at gøre og banker er jo pålidelige, og hvis dine e-mails og de dokumenter du har sendt til Søren Kallesen, har været overbevisende nok, ja så vil adskillige også indbetale de ønskede 1.500 dollars

Når du ikke mener at du har mulighed for at presse citronen, Søren Kallesen, yderligere, så foreslår jeg at du sender en e-mail med følgende ordlyd:

Kære Søren Kallesen!

Det er med stor smerte at jeg desværre må meddele dig, at før regeringen vil give sin tilladelse til en frigivelse af din arv, skal de betales 0,05 % (11.500 $) i gebyr og stempel til regeringen. Da disse penge skal betales til en instans uden for banken har vi desværre ingen mulighed for at hjælpe dig med dette beløb. Da papirerne kun kan ligge til stempling i 14 dage må vi meget indtrængende bede dig om, at sende os disse penge så hurtig som muligt. Hvis ikke papirerne bliver stemplet inden denne frist udløb, skal der en ny undersøgelse til før papirerne igen kan fremsendes til regeringen for at blive stemplet.

Med venlig hilsen

Administrerende direktør for ABCA banken Peter Norman.

Som svar vil du sandsynligvis modtage en e-mail om at Søren Kallesen ikke har de 11.000 $

Men måske fortæller han dig, hvor meget han kan skaffe, og så er det jo helt fint for så er det jo det beløb du skal bede ham om at sende, så vil du, som den meget hjælpsomme person du er prøve om du på en eller anden måde kan hjælpe ham med det resterende beløb.

Du kan også foreslå at han sender så mange, som han kan, f.eks. halvdelen så vil du prøve at tale med regeringen om at få en frigivelsesattest på en del af de 23 millioner, hvorefter han så kan betale resten og få alle 23 millioner frigivet.

Det var den ene mulighed, men igen vil jeg sige, at det gælder om at bruge fantasien og give det indtryk af at du virkelig er hans ven og af hele dit hjerte ønsker at hjælpe ham.

- - -

En anden variant er,

Kære ukendte ven, jeg skriver til dig fordi jeg har stor brug for din hjælp, jeg er en lille hjælpeløs afrikanerdreng der har mistet både mor og far, og som nu er helt alene tilbage med to små søskende. Heldigvis havde min far en opsparing på 9 millioner dollars, i sin bank, nu vil jeg bede dig hjælpe mig med, at få disse penge overført til det land, hvor du bor, i første omgang på din konto.

Jeg vil meget gerne, at du vil være min nye far og at du vil hjælpe mig med at give mine små søskende en god opvækst og at du i det hele taget vil være behjælpelig med alle de praktiske ting, så som at købe hus, bil og andre lignende ting.

Jeg vil give dig 15 % af denne opsparing, hvis du vil hjælpe mig.

Da jeg kun er en lille dreng på 17 år, har jeg bedt min faders bank om hjælp og de foreslog at jeg skulle skrive til dig og bede dig om at sende dem de nødvendige oplysninger på din konto således at de kan overføre pengene til dig. Den e-mail adresse du skal sende disse oplysninger til er afrobank@angelfier.com Jeg håber, at du vil hjælpe mig og at du hurtig vil skrive til mig igen, så jeg kan bestille flybilletterne og hurtig kan komme til dig i dit land.

Mange hilsner

Abdulla Mastro

Her gælder det jo så om at fremstille et troværdig kopi af et sådant opsparringsbevis. Jeg ved ikke, hvordan et sådant dokument ser ud, men det gør dem du sender e-mail til heller ikke, så derfor gælder det om at bruge fantasien.

Du skal også bruge en e-mail adresse mere, og så er fremgangsmåden ellers den samme som før. Der er desværre nogle gebyrer, som skal betales og der kan også være en sagfører med i billedet, som skal have nogle penge, kort sagt brug fantasien.

Et sidste eksempel er følgende:

Hjertelig tillykke, Sofus Jensen, jeg har hermed den uhyre store glæde, at meddele dig at lottolykke har ladet sin computer, med over 500.000 e-mailadresser, som vi jævnlig sender reklame ud til for forskellige firmaet, vælge tre adresser, som hver har vundet en million dollars.

Dit vindernummer er: 3409-432-4900-2711

Det eneste du skal gøre for at få din gevinst på 1.000.000 dollars udbetalt er hurtigst mulig at faxe os en kopi af denne e-mail således at vi kan være sikker på at det er den rigtige vinder vi udbetaler gevinsten på 1.000.000 dollars til.

Du skal også sende os oplysninger om, hvordan du ønske gevinsten udbetalt. Vi kan sende en banknoteret check til dig eller vi kan overføre gevinsten til din konto.

Når vi har modtaget disse oplysninger vil vi omgående faxe et skema om udførsel af din gevinst på 1.000.000 dollars, som du skal udfylde og underskrive, hvorefter du skal faxe den tilbage til os.

Da myndighederne skal have 1.000 dollars i afgift og stempelgebyr må vi bede dig om straks, at sende dette beløb med Western Union, således at vi omgående kan udbetale 1.000.000 dollars til dig.

Med venlig hilsen

Olaf Hauser

Administrerende direktør for lottolykke.

En anden måde at tjene millioner af dollars på, er ved at få fat i nogle af alle de mange millioner der står på forskellige konti i afrikanske banker. Penge, som i meget stor udstrækning kommer fra korrupte forretningsfolk, stammehøvdinger, forskellige embedsfolk og lignende, som ved ulovlig handel med våben, guld, diamanter, narkotika og lignende ting har tjent utrolige summer. De fleste af disse penge står nu på mange forskellige konti. Mange af dem blev oprettet under anden verdenskrig, kolonitiden eller tidligere. Mange af dem der oprettede disse konti er nu døde og da de som regel blev oprettet under falske navn og på en meget hemmelighedsfuld måde, er der ingen arvinger eller andre, der nogen sinde vil gøre krav på de penge, som står på disse konti.

Bankfolk er lige så fattige, som den øvrige del af befolkningen, derfor vil mange bankfolk for nogle få tusind dollars med glæde oplyse om en konto med adskillige millioner på, som ingen ejer har.

Ja, sagde Kristian, det var hvad jeg havde at sige. Er der noget spørgsmål?

Da der ikke var nogen af de tre elever som sagde noget, sagde Kristian, ja, men så vil jeg ønske jer held og lykke. I bestemmer selv jeres arbejdstid, men vi ses igen om 30 dage.

Kristian, rejste sig og sagde, kom med mig så skal jeg vise jer de tre kontorer vi har for jer.

I Det Ny Babylon er penge et af de tre nøgleord og derfor bliver der sparet alle de steder, hvor der er en mulighed for det. F.eks. anslår UNUVEF og world vision, at over en halv million mennesker i underudviklede lande bliver blinde, fordi man har fjernet det beløb blindemission plejede at få til A-vitaminer.

To millioner, dør hvert år på grund af manglende penge til vaccine.

Over en million børn er tvunget til at leve som prostituerede for at kunne få et måltid mad om dagen.

Mange millioner af børn lever på gaden.

Her i landet er det handicappede, psykisk syge og lignende grupper man sparer penge på.

Carlo havde ofte ondt af de patienter der var på den institution for psykiske syge, som han arbejdede på. De fleste af dem var unge mennesker i tyverne eller begyndelsen af trediverne. Mange af dem var på grund af deres sygdom ikke selv i stand til at bestemme, selv de mindste ting. For eksempel når de om eftermiddagen, kunne vælge mellem kaffe og te, var der mange af dem, som ikke selv kunne vælge hvad de ville have. I det hele taget var de i deres tilværelse meget afhængige af, at der var andre, som tog en bestemmelse for dem. Der var ingen af dem, som boede der på institutionen, men de blev hentet om morgenen og kørt hjem igen om aftenen.

Carlo kunne lide sit arbejde, han følte virkelig at han gjorde gavn, at han hjalp nogen som ikke kunne klare sig selv. Der var specielt en af pigerne, han talte meget med. Det var kun nogle måneder siden, at hun var begyndt at komme der på institutionen, Vera hed hun. Hun var 24 år og var en smuk og naturlig pige, som alle syntes godt om. Carlo havde flere gange tænkt på om han på en eller anden måde kunne hjælpe hende, og nu havde han fået den tanke, at de sammen kunne tage på en uges ferie til Rom, når der blev sommerferie.

Carlo talte med hende om det og sagde at han var overbevist om at det ville være rigtig godt for hende at komme ud at se nogle nye og spændende ting, og få nogle gode oplevelser. Vera, der ikke selv var i stand til at tage en afgørelse overlod det til Carlo, men hun synes at det lød meget spændende. Da Carlo jo hovedsagelig skulle med for at hjælpe hende på turen, mente han at det var det mest rimelige at det var hende der betalte for hans billet. Han ville dog ikke forlange at hun skulle betale ham løn i den uge de var væk.

Både Vera og Carlo syntes, at det havde været en rigtig god tur, så da det blev efterårsferie tog de en tur til Paris, hvor det selvfølgelig igen var Vera der betalte for dem begge. Hun havde jo også råd til det, hun fik jo den højeste pension, så det var lige før at hun fik mere udbetalt, end ham.

I julen var de en tur i Wien, og her var det, at Carlo begyndte at tænke på at det i grunden var for dårligt at han ikke fik noget mere ud af det end rejsen, han var jo dog trods alt med for at hjælpe hende.

I løbet af januar begyndte der at udvikle sig en plan og jo mere han tænkte på den, jo mere betaget blev han af den. Carlo syntes selv, at det var en genial ide han havde fået. I begyndelsen havde det kun været meningen at planen skulle gælde for Vera og ham, men efterhånden som planen udviklede sig kom den til at omfatte flere af de piger der var der på institutionen. Han fortalte Vera at han nu rigtig ville hjælpe hende med at få styr på sit liv, men da han var bange for at nogle af de andre piger ville blive misundelige, hun måtte ikke fortælle nogen om det. Vera skulle blot overlade ham hendes dankort, så ville han sørge for, at de ting der skulle betales blev betalt og at hun fik de penge hun skulle bruge. Da hun boede i en ældre lejlighed, som hun havde overtaget fra sin moder var huslejen kun på 1400 kr. pr måned, inklusiv varme.

Carlo havde regnet ud, at når husleje, lys og varme, telefon og et par tusinde til den nødvendige mad var betalt, at der så let kunne blive 5.000,-- kr. til ham hver måned for hans ulejlighed.

Erna, Jane og Margit var ligesom Vera piger i tyverne, der ikke selv kunne tage en bestemmelse, så derfor mente Carlo at det var hans pligt at hjælpe dem, og hver for sig aftalte han med dem, at han skulle hjælpe dem med forskellige ting. Ligesom ved Vera fik han deres dankort således at han havde helt kontrol over deres penge, og da de ligesom Vera fik højeste pension mente han at det var rimeligt at han fik 5.000,-- kr. pr. måned for hans ulejlighed.

Carlo havde nu mulighed for at realisere en drøm han havde haft i nogle år, men på grund af hans høje privatforbrug havde han endnu ikke kunnet købe den ejerlejlighed og den nye bil han kunne tænke sig. Indtil nu havde han hovedsagelig boet hos Vera, men nu måtte han dele tiden mellem dem alle fire.

Da de fire piger på grund af deres sygdom var ret uselvstændige, var der ingen af dem der havde nogen kontrol over hvordan deres pension blev brugt. Socialforvaltningen havde sørget for at alle de faste udgifter var tilmeldt betalingsservis, men de penge der var til overs stod blot på kontoen og samlede støv.

Det var efter Carlos mening helt tåbeligt, så der kunne godt blive til udbetalingen både på bilen og ejerlejligheden. Og de 20.000,-- der hver måned blev overført til hans konto, fra de fire piger, var det beløb han så kunne betale pr. måned. Carlo havde ordnet det således, at de penge han fik fra de fire piger blev indbetalt på den samme konto i GB banken, som så overførte dem som et samlet beløb til Den Danske bank.

Carlo fik de 20.000—overført på en måde så det så ud som om det var hans månedsløn. Hvilket det efter Carlos mening jo også var. Dette medførte at han ikke havde noget besvær med at får et lån i Den Danske banken, på det beløb han kom til at mangle. Han kunne jo, på grund af de ret store beløb de fire piger havde på deres konti, betale en ret pæn udbetaling. Da dette var i orden begyndte han at se sig om efter en bil.

Carlo havde altid drømt om en BMW. Der var specielt en sportsvognudgave, BMW M3 Cabriolet, som han syntes var alle tiders. Det var en fuldblods sportsvogn, som kunne sammenlignes med en Porsche 911. den havde en sekscylindret rækkemotor, med over 300 hestekræfter. Det variable spærredifferentiale sikrede at overførslen af motorkraften til vejen via den sekstrins manuelle gearkasse, skete på den mest optimale måde. Prisen på ca. 1.3 millioner var dog lidt højere end han forventet. Men det var virkelig en smuk og dejlig bil, så nu afhang det af hvor meget han skulle betale for en ejerlejlighed.

Efter nogen søgen fandt Carlo en dejlig lejlighed i Hellerup. Den lå meget centralt og indretningen var meget fin. Lejligheden var på 52 m2, med et flot plankegulv, en god rummelig stue, badeværelse, soveværelse og et nyt køkken. Fra altanen i soveværelset var der en meget fin udsigt ud over Charlottenlund strandpark. Og så var der egen parkeringsplads, til bilen. Med en udbetaling på 75.000,-- kr. Som de fire piger tilsammen havde stående på deres konto ville han komme til at sidde for ca. 8.000,-- pr. måned.

Det var med stor spænding at Carlo mødte op i Den Danske banken for at få klarhed over om det kunne hænge økonomisk sammen for ham, at købe både bilen og lejligheden. Banken var positiv indstillet, så det var derfor en meget glad Carlo der en times tid senere forlod banken med et bindende tilsagn om, at han kunne købe begge dele mod at banken fik sikkerhed i både bil og lejlighed, samt at han i stedet for de planlagte 20.000,-- kr. pr. måned skulle betale 25.000,-- kr. pr. måned. Vera, Margit og Erna havde en forholdsvis billig husleje og Carlo mente derfor at de i fællesskab godt kunne betale de ekstra 5.000,-- kr. pr. måned.

Vera var dog ikke tilfreds med, at Carlo skulle have flere penge og derfor talte hun med en af de hjemmehjælpere, som kom hos hende om det. Hjemmehjælperen mente at det var helt urimeligt at hun skulle betale noget som helst til Carlo, det mente hun ikke der var nogen som helst grund til og han tjente jo selv en god løn. Da hjemmehjælperen yderligere fik at vide at det var Carlo der havde Veras dankort, som han frit kunne hæve på, opfordrede hjemmehjælperen Vera til straks at kontakte sin bank for at få dette standset.

Vera sad og så TV da Carlo om aftenen kom på besøg hos hende. Da hun fortalte ham, at hun havde været i banken for at få udbetalingerne til ham standset gik han helt amok og smadrede Veras fjernsyn og de fleste af hendes møbler. Og idet han forlod hende råbte han, at det skulle hun komme til at fortryde.

Den næste morgen var Carlo den første, som kom ind til Veras socialrådgiver, han forklarede at Vera den foregående aften var gået helt amok og smadret både fjernsynet og flere af møblerne, men da man jo ikke kunne lade hende helt uden møbler foreslog han at man fandt nogle gamle slidte møbler, da man jo efter hans opfattelse måtte regne med at hun kunne finde på at smadre dem også. Med hensyn til et fjernsyn, så mente Carlo at det var helt unødvendigt.

Carlo gik derfra over i socialforvaltningens økonomiafdeling, hvor han fortalte at Vera brugte så mange af de penge hun fik i pension til forskellige unødvendige ting, at han sidst på måneden, flere gange havde, måtte låne hende til mad. Carlo foreslog derfor at det i fremtiden var ham der fik Veras løn udbetalt, således at han kunne holde styr på hendes økonomi.

Da Vera nogle uger senere fandt ud af, at Carlo igen havde fuld råderet over hendes penge, fik hun et total sammenbrud og blev sendt på en lukket institution. Vera fortalte flere af lægerne og plejerne om hvordan Carlo havde smadret hendes møbler og fjernsyn, ligesom han havde fuld råderet over hendes pension, og at hun kun fik et nødtørftigt beløb til den alder mest nødvendige mad. Nye møbler eller et fjernsyn var der ikke penge til og hun havde kun det tøj hun havde fået fra et genbrugscenter.

Både lægerne og plejerne syntes, at det var helt umenneskelige forhold, at Vera levede under og de kontaktede derfor den socialrådgiver, som Vera havde for at få en rimelig ordning på forholdene. Socialrådgiveren fortalte, at det var socialpsykolog Carlo Hansen, som var Veras værge og at det var ham. De skulle tale med.

Da Vera en måned senere igen kom hjem til sin lejlighed blev hun helt ude af den. Alle væggene og loftet var blevet malet i nogle meget mørke, næsten sorte farver. Lyset i loftet var taget ned og der var nu kun en lille 40wats væglampe som lyste den mørke stue op.

Carlo forklarede denne forandring med, at han mente at det ikke var godt for hende med for lyse farver eller for meget lys da det blot ville gøre hendes tilstand være. Med hensyn til hendes pension, så fortalte han at han havde ordnet det således, at det var ham der fik hendes pension udbetalt og at han for fremtiden ville sørge for, at købe ind til hende.

Alt dette var for meget for Vera, og hun forsøgte derfor at komme væk fra det alt sammen og finde et andet sted at bo, langt væk fra Carlo. Men desværre for Vera er hun ikke et selvstændigt menneske der kan klare sig selv, hun havde altid og er stadig helt afhængig af, at det er andre der tager alle bestemmelser for hende. Og da er Carlo en respekteret psykolog vejede hans forklaringer om Vera mange gange mere end en syg nervesvækket piges forklaring.

Som straf for hendes forsøg på at komme væk, fjernede han alle bøger og blade fra hendes lejlighed. For selv om det var næsten umuligt, at læse ved den svage belysning der var i dette mørke hul af en lejlighed, så var der alligevel nogle få timer om dagen, hvor solens stråler fandt vej gennem en sprække mellem de tykke gardiner og vægen.

Hjemmesygeplejersken, kom flere gange om dagen for at give hende den medicin, som Carlo havde fået ordineret til hende. Det var meget vigtigt at hun fik denne medicin, da der ellers var fare for at hun, trods sin sygdom, i perioder kunne tænke og reagere så selvstændig at det ville lykkes for hende at komme i kontakt med nogen, som ville tage sig af hende og hendes sag. Derfor havde Carlo, selvfølgelig uden at sige den virkelige årsag indskærpet meget over for både hjemmesygeplejen og hjemmehjælperne, at det var meget vigtigt at hun fik sin medicin og at hun ikke kom i kontakt med andre.

Vera forsøgte igen nogle måneder senere, at komme væk fra det alt sammen, men da hun ikke havde nogen familie, venner eller andre som hun kunne henvende sig til og få hjælp, blev også dette flugtforsøg kun meget kortvarigt. Det eneste hun fik ud af det var, at Carlo satte sig endnu tungere og mere ubarmhjertig på hende og fik det ordnet således, at al hendes post blev om adresseret til ham og at han kunne aflytte hendes telefon og han forbød hende på det kraftigste at kontakte andre, hvis hun gjorde ville den gamle næsten ubrugelige radio, som en af hjemmesygeplejerskerne i sin barmhjertighed havde haft med til hende, og som var det eneste der kunne give hende lidt variation i hendes umenneskelige tilværelse, også blive taget fra hende.