Til Forsiden
Kapitel 6

Dyrets mærke!

Arvid der var en af de nye arbejdere i afdelingen, var meget oprevet da han mødte på arbejde. Han bad derfor om, at komme til at tale med Stefan. Han var helt ude af sig selv da han kom ind på Stefans kontor.

Det er simpelthen for groft, forklarede han. Jeg havde lørdag aften sat min video optager til, at optage en udsendelse, som jeg meget gerne ville se. Men da jeg i går eftermiddags, ville se udsendelsen, opdagede jeg at jeg havde haft en forkert indstilling, således at jeg i stedet optog et møde, som Guds sønner og døtre afholdt.

Ham der talte, sagde rent ud at vi ikke alene burde stå til ansvar for de ting vi gør, men også det vi kunne have gjort. F.eks. at en spritbilist skulle straffes for at køre et menneske ned, på lige for med en der ikke er beruset og det samme med voldsforbryderne.

Ja, men hvor er vi så hende, hvis vi også skal til at stå til ansvar for det vi foretager os når vi er berusede.

Stefan løftede hånden og sagde. "Tag det blot rolig," unge mand, vi ved godt at der foregår meget undergravende arbejde og at gruppen Guds sønner og døtre er en af de værste, men bare rolig Det Ny Babylons hovedbestyrelsen vil meget snart sætte en stopper for, ikke blot Guds sønner og døtres møder, men også gøre det så svært for dem at de enten omvender sig og bliver medlemmer af Det Ny Babylon eller omkommer!

Men, spurgte Stefan, hvad blev der ellers sagt i denne udsendelse?

Ham der holdt mødet sagde også noget om, at tvang, ikke var tvang, sagde Arvid, men jeg synes at det lød meget selvmodsigende, så jeg kan ikke rigtig forklare det.

Ja, sagde Stefan det var, er en teori, som jeg godt kender, sagde Stefan, den går i al sin enkelthed ud på, at man ikke kan tvinge nogen til at blive medlem af Det Ny Babylon, men det skal vi nu nok vise dem, at man kan, han slog hånden i bordet for at understrege denne sidste sætning. Men sagde han, henvendt til Arvid, har du stadig dette bånd?

Ja, jeg har det her, svarede Arvid og tog det omtalte bånd op af sin taske.

Fint sagde Stefan, så tror jeg at jeg på mit næste morgenmøde vil vise denne video for forsamlingen.

Mødet på videoen begyndte med, at en nydelig hvidhåret mand, fortalte, at han havde modtaget nogle spørgsmål, om dyrets mærke som han nu ville besvare.

Kan man tage dyrets mærke uden at vide det, altså ubevidst?

Kan man tage eller få mærket ved en fej?

Kan man blive tvunget til at tage mærket?

Men først et helt andet spørgsmål.

Hvornår man kan sige, at en ting er bevist eller ubevist?

Lad mig give dig et par eksempler.

En person drikker sig fuld, hvorefter vedkommende sætter sig ind i sin bil og kørere. Hvilket resulterer i, at den berusede bilist kørere en person ned. Var det bevist eller ubevist?

Således som de fleste ser på det i dag, er dette at køre en anden ned i beruset tilstand en ubevist handling.

Hvis en mand voldtager en pige, medens han er beruset, kalder mange det en ubevist handling, og han kan ikke straffes. Hvis han derimod voldtager hende medens han er ædru, er det en bevist handling.

Hvis en person, der ikke er beruset kørere helt uforsvarligt og kørere et menneske ned bliver han/hun ikke dømt for det var jo ubevist at han/hun kørte en person ned.

Jeg kunne give et utal af lignede eksempler, men jeg tror at du selv kender nogle.

Jeg har i min familie eksempler på at en er blevet kørt ned af en spritbilist, i dag er han en krøbling, ingen piger vil have noget med ham at gøre. Han har kun nogle meget få venner. Han kan ikke deltage i sport eller nogle af de mange andre ting unge mennesker har lyst til.

Ham der kørte ham ned var repræsentant, og på grund af hans arbejde og hans kundekreds måtte hans navn ikke oplyses. Det kostede ham ti dagbøder af 100 kr. at ødelægge en ung mands liv.

En anden der ofte køre helt vildt og meget uforsvarlig, kørte en ung mor ned, hun var død på stedet. Manden og hendes lille datter på 3 år er nu alene tilbage.

Selvfølgelig blev også her nedlagt forbud mod at advare andre mod hans uforsvarlige kørsel, han fik ligesom spritbilisten lov til at beholde sit kørekort, det eneste der skete var fem dagbøder på 300 kr. hvilket for hans vedkommende svarede til to dages løn.

En pædagog der passer mindreårige og idrætsledere har ofte frit spil med hensyn til at misbruge både mindreårige piger og drenge. De ved at deres navn ikke bliver offentliggjort og at de efter al sandsynlighed ikke bliver straffet for at ødelægge børn, som ofte resten af livet må leve med disse uhyggelige oplevelser. Måske er det ikke det værste, men bevidstheden om at der ikke skete ham der forbrød sig mod dem og ødelagde deres liv noget, er nok det værste. Ofte bliver han nærmest rost for sin handling, pigerne har fået en tidlig sexdeby og har derfor, efter nogles mening en fordel frem for andre.

Den der oplyser en sådant navn og for at advare forældre mod disse, bliver derimod straffet!

Dette er den måde de fleste ser disse og lignede ting på!

(I parentes bemærket, vil jeg gerne sige at der er mange også politikere, dommere og på socialkontoret som siger at de ikke har denne opfattelse, men her skal vi huske Jesu ord om at det er deres gerninger, som viser om de mener det de siger.)

Hvis du har den opfattelse, at spritbilisten, voldsforbryderen der var beruset af spiritus eller andet, at ham der køre uforsvarligt blot fordi han synes, at det er sjovt, at ham der misbruger mindreårige fordi han nu har lyst til det. Hvis du mener at alle disse personer kan undskylde det de har gjort, så må jeg sige JA, det er muligt ubevidst, at tage dyrets mærke!

Nu er mit spørgsmål, er det også den måde Jesus ser på det?

Er det en opfattelse vi kan finde støtte for i Bibelen?

Matt 25,14-15 Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han.

Da han kom tilbage fra rejsen blev tjeneren kaldt frem for at aflægge regnskab.

Matt. 25,24-30 Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren.

Tjeneren her blev holdt ansvarlig for det han KUNNE have gjort, ikke for det han gjorde.

Spritbilisten KUNNE have ladet bilen stå.

Ham der kørte groft uforsvarligt, KUNNE have kørt på en fornuftig måde.

Den måde mange politikere og dommere ser på disse ting er den, at det er en formilde omstændighed at begå en forbrydelse når man blot sørger for først at drikke sig fuld. Det samme gælder for de der kører groft uforsvarlig, man nærmest undskylder en sådan. Ofret og de efterladte glemmer man.

Matt. 25,1-12 Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllups salen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.

Også her bliver de omtalte holdt ansvarlig for den måde de kunne have handlet på og IKKE for den måde de handlede på!

Matt. 22,3 Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme.

Luk. 9,53 Men der ville de ikke tage imod ham, fordi han var på vej mod Jerusalem.

Luk. 13,34 Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke.

Også i disse eksempler er det ikke det de gør der er det afgørende, men det de kunne have gjort, den måde de kunne have handlet på.

Et særskilt signal blev først givet af basunblæserne for at vække folkets opmærksomhed. Alle skulle da give agt og efterkomme den bestemte lyd fra basunerne. Der var ingen forvirring i basunernes lyd og derfor heller ingen undskyldning for forvirring for folkets bevægelser. Høvdingen i hver enkelt afdeling gav nøjagtig vejledning med hensyn til de bevægelser, der skulle foretages, og ingen, som gav agt, var uvidende om, hvad der skulle gøres. Dersom nogen undlod at efterkomme de krav, som Herren stillede til dem gennem Moses, blev vedkommende straffet med døden. At undskylde sig med den påstand, at de ikke kendte disse fordringers art, nyttede intet; thi derved ville de blot bevise, at de med vilje var uvidende, og de ville få den retfærdige straf for deres overtrædelse. Dersom de ikke kendte Guds vilje med dem, var det deres egen skyld. De havde dem samme anledning til at opnå kundskab, som det øvrige af folket havde, og derfor var den synd, at de ikke vidste eller forstod, lige så stor i Guds øjne, som om de havde hørt og alligevel overtrådt.

Det vil være helt frivilligt om man ønsker dyrets mærke eller ikke. Det store flertal vil uden tvivl ønske at få det da de ellers ikke kan modtage løn, pension, betaling for vare eller arbejde. Der vil ikke være adgang til lægehjælp eller hospitaler, hvis de ikke er medlem af Det Ny Babylon eller som det siges i Biblen har dyrets mærke. Derfor vil det have nogle frygtelige konsekvenser for de der ikke har mærket. Mange af de der i dag kalder sig kristne og som siger at de tror på Jesus, vil til den tid skifte side og vælge at tage dyrets mærke. Mange af dem vil mene at de godt kan forene disse to ting Jesus og penge, Guds rige og verden kan ikke forenes.

MEN du må ikke glemme, at ved at tage dyrets mærke viser du at du har givet afkald på Jesus!

Jeg vil gerne, at du her husker på, at det der her i Biblen er omtalt som, dyrets mærke, er det samme som at blive medlem af Det Ny Babylon!

De fleste vil tage dyrets mærke for at opnå en fordel, f.eks. for at kunne købe og sælge, men der vil værre mange, mange andre fordele ved at tage dyrets mærke.

Uden dyrets mærke vil det f.eks. ikke være muligt at købe den nødvendige føde.

Uden dyrets mærke vil du ikke kunne få benzin på bilen.

Og jeg kunne nævne en lang række af ting, som du ikke vil kunne uden at have dyrets mærke.

Det er IKKE hverken politiske eller religiøse magter eller noget andet, der styrer verden, men ene og alene penge.

Derfor vil det mærke eller kort, som viser at du er medlem af Det Ny Babylon, blive kombineret med økonomiske fordele, og derved får man det indført uden nogen som helst problemer.

Når der er en ØKONOMISK FORDEL ved en ting, er modstanden som regel ikke større, end at man kan leve med dem.

Når dette kort eller mærke bliver indført, vil befolkningen få muligheden for at vælge mellem kortet og at få en lille mikrochips, som f.eks. ved en indsprøjtning, som lægges ind under huden på et passende sted, f.eks. på den ene hånd.

Dette har den fordel, da man altid har den med sig, man glemmer den ikke og den kan ikke blive stjålet.

Måden man vil indføre medlemskabet af Det Ny Babylon på, enten ved et mærket eller kortet på vil bedrage de fleste.

For det første vil der være en økonomisk fordel ved at have kortet eller mærket, men derudover giver det også visse andre fordele til dem der har et mærket, de kommer f.eks. forrest i køen på posthuset, fordi de er nemmere og hurtigere at ekspedere.

Når en person ønsker at bygge et hus og skal bruge en byggetilladelse, så kan det klares på et øjeblik for dem der har et kort.

For dem der ikke har ønsket at få kortet vil der være en urimelig lang og besværlig procedure, før de får en byggetilladelse, hvis de da får en.

Eller hvis du ønsker at købe en ny bil og ikke kan betale kontant. Har du kortet så kan forhandleren klare det hele, finansiering, vægtafgift, forsikring, nummerplade kort sagt alt og nogle få minutter efter, at du har bestemt hvilken bil det er du vil have, ja så kørere du i den.

Har du derimod ikke kortet, så vil det være langt mere besværlig end det er i dag.

På alle offentlige kontorer vil de med kortet blive ekspederet først, da det er dem der er lettest og hurtigst at ekspedere de har jo alle oplysninger på et sted.

De der ikke har ønsket kortet vil hele tiden blive skubbet bagerst i køen.

Disse ting vil efter al sandsynlighed få langt de fleste til at blive medlem. Vi er jo gennem mange, mange år nærmest blevet hjernevasket med at det ikke har nogen konsekvens at gøre ting vi måske ikke burde have gjort. Derfor vil mange komme til den konklusion, at de jo altid kan komme af med mærket igen eller at Gud er så stor og kærlig en Gud at han nok vil frelse os alligevel.

Nu er der blot det ved det, at hovedformålet med dyrets mærke IKKE er, at kunne købe og sælge.

Prøv engang at se rigtig grundigt på de følgende vers!

Læg nøje mærke til, hvad det er der er tale om!

Åb. 14,9 Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd,

Åb. 14,11 Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.

Åb. 16,2 Den første engel gik hen og hældte sin skål ud over jorden, og lede, ondartede bylder ramte de mennesker, der havde dyrets mærke og tilbad dets billede.

Åb. 19,20 Men dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne og dermed forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl.

Åb. 20,4 Og jeg så troner og nogle, der tog sæde på dem; de fik givet domsmagt. Og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat mærket på deres pande og hånd. De kom til live og blev konger med Kristus i tusind år.

Det der her er tale om er IKKE et spørgsmål om, at kunne købe eller sælge.

Det er heller ikke et spørgsmål om, hvilke fordele du kan opnå, eller om du vil kunne undgå at komme i fængsel, men et spørgsmål om TILBEDELSE

De der tager dyrets mærke tilkendegiver derved, at de frivilligt har valgt verden og dermed Satan som deres gud. De har som svinehyrderne bedt Jesus om at forlade dem.

Mark 5,17 Så bad de ham om at forlade deres egn.

Dette er ikke en pludselig indskydelse, at disse mennesker får. Deres gerninger, deres frugter, deres tale, deres måde at leve livet på, har længe vist at de ikke ønsker Jesus og Guds rige, men at de ønsker verden og dens fyrste.

Luk 23,18-21 Da råbte hele mængden: "Bort med ham! Løslad os Barabbas!" Det var en mand, som var blevet fængslet for et oprør, der havde været i byen, og for drab. Igen talte Pilatus til dem, da han helst ville løslade Jesus. Men de råbte tilbage: "Korsfæst ham, korsfæst ham!"

ALLE de forskellige fortolkninger, jeg har kendskab til, mener at dyret og specielt mærket er en åndelig ting.

At det er af åndelige, religiøse grunde, at flertallet af jordens befolkning ønsker dyrets mærke.

MEN DETTE ER IKKE EN BIBELSK LÆRE.

Guds ord lader INGEN i tvivl.

Teksten er klar og tydelig og KAN IKKE misforstås.

Åb. 13,17 så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

De der følger Det Ny Babylon, gør det, ifølge Guds ord, for at opnå en timelig fordel.

De der følger Det Ny Babylon, gør det, ifølge Guds ord, for at opnå en jordisk fordel.

IKKE, for at opnå en åndelig fordel.

Hvis du mener, at jeg nu modsiger mig selv fordi jeg for et øjeblik siden sagde, at det ikke var et spørgsmål om at kunne købe og sælge, men om tilbedelse, så skal du huske på at tilbedelse er konsekvensen.

I dag lever vi i et samfund, hvor det i meget stor udstrækning lykkedes for Det Ny Babylon at få langt den største del af befolkningen til at glemme, at der er konsekvenser ved den måde vi lever livet på.

Det er IKKE fordi man bekender sig til en bestemt tro eller til en bestemt politisk overbevisning, at man ønsker at blive medlem af Det Ny Babylon, men ene og alene for at opnå en økonomisk fordel.

Der siges ikke noget om, at de der IKKE ønsker, at tage mærket har en bestemt tro eller at de tilhørere et bestemt trossamfund eller et bestemt politisk parti.

Årsagen til at de IKKE tager mærket er ene og alene den, at de ønsker at følge de anvisninger for frelse der er givet i Guds ord, Bibelen.

For at mærket kan blive til virkelighed, er det et ubetinget krav, at der blandt de kristne trossamfund er en udbredt mistillid til Bibelen, til troen på Guds ord.

INGEN, end ikke en eneste, der VIRKELIG TROR på Bibelen, som Guds ord, vil nogensinde tage mærket.

INGEN, end ikke en eneste ville turde tage mærket, hvis de VIRKELIG TROEDE på de konsekvenser der er givet i Bibelen, som skal ramme alle de der tager mærket.

En af de ting jeg undre mig meget over er, at der er så få der bekymre sig om medlemskabet af Det Ny Babylon eller dyrets mærke, som det er omtalt som i Biblen. Jeg mener ellers at følgende vers burde få enhver til meget grundigt at studere Guds ord for at finde ud af alt om dyrets mærke.

Åb. 14,9-11 Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.

Intet menneske, der VIRKELIG TROR på Guds ord, ville turde tage mærket.

Jeg kan ikke i denne forbindelse lade være med at tænke på en lignende situation. Det var da israelitterne skulle pensle blod på dørstolperne. Jeg ved ikke hvor omhyggelig du ville have været med at følge de anvisninger Herren havde givet om det dyr blodet skulle tages fra.

2Mos. 12,5 Det skal være et lydefrit dyr, et årgammelt handyr; I kan tage det fra fårene eller fra gederne.

Og hvor nøjeregnende du ville have været med at pensle blodet ud på dørstolperne.

2Mos. 12,7. De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overliggeren i de huse, hvor de spiser det.

Jeg kan sige at jeg ville have været virkelig meget omhyggelig og meget nøjeregnende. Nu er det ikke blod på dørstolperne det gælder, men hvor meget Jesu Kristi blod betyder for dig. Hvis det blot har en lille betydning, vil du under ingen omstændigheder, uanset hvilke konsekvenser der så end måtte have, tage dyrets mærke.

MEN hvis ikke du ved hvad dyrets mærke er og hvilke konsekvenser der er ved at tage det, så er det jo meget vanskeligt for dig at være på vagt over for det.

Der lovgives i dag på næsten alle områder, men med hensyn til dyrets mærke vil det ikke være nødvendig med en lov om at man skal have mærket. Det meget store flertal vil ønske at få det. Fordelene ved at have det vil efter de flestes mening langt overskygge konsekvenserne.

En ting du skal lægge mærke til med hensyn til dyrets mærke er, at der er tre forskellige muligheder.

* Nogle vil kun tage mærket, men ikke tilbede dyret eller dets billede.

* Nogle vil både tage mærket og tilbede dyrets billede.

* Andre vil både tage mærket, tilbede dyrets billede og tilbede selve dyret.

De ting du kan gøre!

Du kan tilbede selv dyret

Du kan tilbede dyrets billede

Du kan tage (bære) dyrets mærke

Du kan tage (bære) dyrets navn

Du kan tage (bære) dyrets navns tal

Ved at se hvordan dette er oversat i andre oversættelser og hvordan det står på Græsk er jeg overbevist om, at det der menes er, at man tager dyrets mærke, hvor på, eller hvor i dyrets navn eller dyrets navns tal er skrevet.

Der er forskel på konsekvenserne alt efter hvad du gør.

* De der blot tager dyrets mærke med dyrets navn eller dyrets navns tal kan købe og sælge. Åb. 13,17.

** De der tager dyrets mærke og tilbeder dyrets billede vil få slemme ondartede bylder. Åb. 16,2.

*** De der tager dyrets mærke og tilbeder dyrets billede og tilbeder selve dyret.

Skal drikke Guds harmes vin, ufortyndet og pines i ild og svovl. Åb. 14,9-11.

Bemærk, at det kun er de der gør alle tre ting, som skal drikke Guds harmes vin, fortyndet og som skal pines med ild og svovl.

Åbenbaringen fremhæver specielt følgende:

a. Enhver, som modtager dyrets mærke, er fortabt.

b. En stor del af menneskene på jorden vil modtage dyrets mærke.

c. Det Ny Babylon vil ved hjælp af sult og trussel om dødsstraf, søge at tvinge mennesker til at blive medlem af Det Ny Babylon ved at tage dyrets mærke.

Det tragiske er, at medmindre en person er absolut sikker på, hvad dyrets mærke er, det vil sige, ved hvad det betyder og hvad konsekvenserne er ved et medlemskab af Det Ny Babylon, derfor vil han til sidst uundgåeligt få dyrets mærke uden at være klar over det.

Nogle har i tidens løb fremsat den teori, at dette at man holdt søndagen betød, man havde taget eller tog dyrets mærke. En sådan teori er grebet ud af den blå luft. Dette at helligholde søndagen har aldrig og vil heller aldrig medføre fortabelse, eller at man tager dyrets mærke. At helligholde den Bibelske sabbat, lørdagen har heller aldrig og vil heller aldrig medføre, at en person bliver frelst, eller modtager Guds segl.

Frelsen og den sande hviledag lørdagen HØRER SAMMEN, men der er meget mere end helligholdelsen af hviledagen der afgør om en person frelses eller ikke. Således er det også med dyrets mærke og søndagen, de hører sammen, men det betyder ikke at man tager mærket fordi man helligholder søndagen.

Det er vigtigt at bemærke at INGEN, absolut ingen, end ikke Satan med hele sin hær af falske profeter og onde ånder har magt til at give en eneste dyrets mærke. Ligesom det er dig og dig alene der har magt til at vælge at følge Jesus og lide forfølgelse, fængsel og måske martyrdøden, således er det også kun dig og kun dig alene der kan vælge at tage dyrets mærke. Ingen kan tage din plads i dommen, ingen kan give dig dyrets mærke. Begge dele er et personligt valg, som du selv skal træffe, INGEN KAN GØRE DET FOR DIG.  <Ez. 14,12-20>

Årsagen hertil er, at det er dig og kun dig, der skal bære konsekvenserne af dette valg.

Men ligesom ved frelsen er det ikke noget der afgøres på et øjeblik, men er et resultat af en lang række af valg gennem mange, mange år. Hvis du den ene gang efter den anden med dine handlinger og dine ord har vist, at du ikke ønsker, at følge den vej, som Guds ord har vist dig, ja, så er vejen åben for, at du efter al sandsynlighed tager dyrets mærke.

De, som lidt efter lidt har givet efter for verdens krav og føjet sig efter verdens skik og brug, vil ikke finde det vanskeligt at give efter til den tid.

Hellere tage mærket end at blive genstand for hån og spot.

Et par alt afgørende ting vi hele tiden skal huske på, er at de dyr der er omtalt i Daniels bog kap 7, 8 og i Åbenbaringens bog kap 11 og 13-20 alle er billeder - symboler på religiøse, politiske eller økonomiske organisationer, der bevist eller ubevist styres af den gamle Slange, som er Djævlen og Satan eller sagt på en anden måde, det er alt det, der på en eller anden måde IKKE er i harmoni med de normer, principper og retningslinier der gælder for Guds rige er f.eks.

Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Gal. 5,19-21

Alt det er det grundlag, som Det Ny Babylon bygger på!

Jesus sagde det på en anden måde

Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Matt. 6,24

I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. Jak. 4,4

Mange politikere, præster og andre af denne verdens vise og store, vil fortælle dig, at du godt kan komme af med mærket igen, at det kan slettes.

Men tro dem ikke.

At tage mærket betyder at fornægte Gud og det offer, han bragte på Golgatas kors.

At vælge et medlemskab af Det Ny Babylon, giver mange, mange økonomiske og timelige fordele, MEN det betyder også at man har valgt verden frem for Guds rige.

I Åb. 13,16 og 17 står der:

Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

Her er der tale om et mærke, det vil sige, at det kan være et hvilket som helst mærke!

Vi tror på at der er tale om dyrets mærke!

Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, Åb. 14,9

Men dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne og dermed forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl Åb. 19,20

Den første engel gik hen og hældte sin skål ud over jorden, og lede, ondartede bylder ramte de mennesker, der havde dyrets mærke og tilbad dets billede. Åb. 16,2

I disse tekster kan vi tydeligt se at dyret og mærket hørere sammen.

Se også kapitel 13,16-17 og 14,9-11.

1. Når et menneske først har valgt, at tage dyrets mærke, hvilket er det samme som at blive mellem af Det Ny Babylon er det taget for al evighed.

Der er ingen mulighed for at komme af med mærket eller medlemskabet igen.

Der er ingen mulighed for, at ændre det eller at fortryde det.

2. Der er ingen, som vil komme til at tage stilling til om de vil tage dyrets mærke, eller blive medlem af Det Ny Babylon, - FØR DE HAR HAFT MULIGHED for, at få helt klare og utvetydige oplysninger om de konsekvenser der er ved at tage dyrets mærke.

3. Der er ingen, hverken myndigheder, magter, gejstlig eller andre der kan give et andet menneske dyrets mærke. Det er kun de der selv ønsker det, - de der selv beder om at få det, der kan tage eller få dyrets mærke.

Måske har du hørt om dengang korsfarerne drog ud på korstog. Deres opgave var at gøre befolkningen kristne. Dette skete ofte ved vold og under protester fra de der blev døbt til den kristne tro. Således vil det ikke være med dyrets mærke, her vil ingen kunne tvinges mod deres egen vilje til at tage mærket. Der vil ikke være nogen, som protester, alle vil tage - ønske at få mærket. Men senere, når det virkelig går op for de der har taget mærket, hvad konsekvenserne er og at de ikke mere har nogen som helst mulighed for at kunne komme tilbage til Gud, vil der lyde utallige jammers råb og forbandelser mod de præster og andre som opfordrede dem til at tage mærket.

Lignelsen om brude pigerne Matt. 25,1-12 er et eksempel på dette.

Hvad med de tusinde, ja måske de mange millioner af mennesker, som aldrig har hørt om dyrets mærke og de konsekvenser der er ved at tage det.

Vil de blive "tvunget" til at tage mærket uden at kende konsekvenserne?

Er konsekvenserne de samme for alle de der tager dyrets mærke?

Eller er der forskel på konsekvenserne for de der tager dyrets mærke og tilbeder dyrets billede og tilbeder selve dyret og de der kun tager mærket med dyrets navn eller dets navns tal?

Hvilket af dyrene er det der får alle til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande?

Når der tales om tvang, at tvinge nogen til noget eller at sige at man var tvunget til at handle, som man nu gjorde, er det af afgørende betydning at man skelner mellem de to former for tvang der er.

På dansk er det desværre det samme ord der bruges om begge former for tvang. Jeg har derfor, for at kunne skelne mellem dem, kaldt den ene form for tvang for DEN VIRKELIGE TVANG, den anden form for tvang har jeg kaldt DEN UNDSKYLDENDE FORM FOR TVANG. På engelsk har man forskellige ord, som viser hvilken form for tvang det er der er tale om.

Forskellen på de to former for tvang er:

# Den VIRKELIGE form for tvang KAN gennemføres ved hjælp af magt.

# Når der er tale om den VIRKELIGE form for tvang, har du ikke noget valg.

# Den VIRKELIGE form for tvang er ikke nær så udbredt, som den UNDSKYLDENDE form for tvang.

# Den UNDSKYLDENDE form for tvang, møder alle, hver eneste dag.

For at illustrer dette vil jeg give et eksempel:

* Satan kan med fysisk magt, tvinge Guds sønner og døtre til at knæle ned for en afgud. Dette er den ene form for tvang. Denne form for tvang er DEN VIRKELIGE FORM FOR TVANG.

** Men UANSET, hvor mange pinsler, trusler og uanset hvor meget eller hvor frygtelig Satan mishandler Guds sønner og døtre kan han ikke tvinge dem til at forbande Gud og tilbede denne afgud. Denne form for tvang, er IKKE en virkelig tvang, men en frygt for KONSEKVENSERNE, (pinsler, økonomisk ruin, død, lemlæstelse eller andre lignende ting) der får folk til at give efter. Denne form for tvang er langt den mest almindelige og bliver ofte brugt, som undskyldning for ikke at have gjort det man burde.

Denne form for tvang er DEN UNDSKYLDENDE FORM FOR TVANG.

Hvad siger Guds ord om dette?

I Bibelen er den virkelige form for tvang kun brugt et eneste sted og det er i 1Pet. 5,2

Denne form for tvang, den virkelige tvang er IKKE brugt et eneste sted, hvor der er tale om tilbedelse af dyret, tilbedelse af Satan eller af noget som helst andet.

Den virkelige form for tvang er heller ikke brugt en eneste gang i forbindelse med dyrets mærke og søndagsloven.

Satan KAN IKKE, Det Ny Babylon FÅR IKKE LOV TIL at give et eneste af Guds sønner og døtre dyrets mærke. Om så Satan samlede hele universets hær af onde ånder og alle jordens magter af alle slags, så kan Satan IKKE give en eneste af Guds sønner og døtre dyrets mærke, fordi han ikke er herre over DEN VIRKELIGE FORM FOR TVANG.

Alle dem og det er millioner ja endog milliarder af såkaldte kristne der vil tage dyrets mærke. Gør det IKKE fordi de er tvunget til det, MEN af bekvemmelig hensyn.

De der i dag undskylder deres handlinger med at de var tvunget til det, vil ikke have svært ved også at finde en undskyldning af samme art, for at forkaste Himlens og Jordens Skaber og tage dyrets mærke. Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at langt de fleste vil bruge timelige, økonomiske årsager, som undskyldning for at de var "tvunget" til at tage dyrets mærke.

Daniels tre venner fik at vide, at hvis de ikke knæle ned og tilbad Nebukadanesers billedstøtte så ville de blive kastet i den gloende ovn.  Som det fremgår af teksten i Daniel kap. 2. så tilbad de tre IKKE billedstøtten og blev derfor kastet i den gloende ovn.

Det er helt klart at der er tale om FORSØG PÅ AT TVINGE de tre, men det lykkedes ikke.

Var her tale om tvang?

Svaret er ja, men af den UNDSKYLDENDE slags.

Kongen tvang ikke de unge hebræere til at afsværge deres tro og gå over til afgudsdyrkelsen, men han håbede, at dette ville blive resultatet lidt efter lidt. Han gav dem navne, som havde tilknytning til afgudsdyrkelsen, bragte dem daglig i nær kontakt med hedenske skikke og sørgede for, at de blev påvirket af afgudsdyrkelsens forførende ritualer. Herved håbede han at kunne få dem til at opgive deres eget lands religion og dyrke babyloniernes guder.

Kristus driver ikke menneskene til sig; han drager dem. Det eneste tvangsmiddel, han benytter, er kærlighedens tvang. Når kirken begynder at søge støtte hos den borgerlige magt, er det åbenbart, at den er blottet for Kristi kraft den guddommelige kærligheds tvingende magt.

Som du allerede har set, så er der tale om flere forskellige dyr i kapitel 13.

Jeg kan ikke give dig et eller flere ledende henvisninger, men kun sige at det kræver visdom fra Herren og en klar hjerne, at gennemskue denne tekst - det 13 kap, og dermed også at finde ud af hvilket af dyrene det er der får alle til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande.

For at mærket kan blive til virkelighed, er det et ubetinget krav, at der blandt de kristne trossamfund er en udbredt mistillid til Bibelen, til troen på Guds ord.

INGEN, end ikke en eneste, der VIRKELIG TROR på Bibelen, som Guds ord, vil nogensinde tage mærket.

INGEN, end ikke en eneste ville turde tage mærket, hvis de VIRKELIG TROEDE på de konsekvenser der er givet i Bibelen, som skal ramme alle de der tager mærket.

Åb. 14,9-11 Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.

Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.

Intet menneske, der VIRKELIG TROR på Guds ord, ville turde tage mærket.

Den tid, da enhver sjæl vil blive prøvet, er ikke langt borte. Dyrets mærke vil blive påtvunget os. De, som lidt efter lidt har givet efter for verdens krav og føjet sig efter verdens skik og brug, vil ikke finde det vanskeligt at give efter for dem, der har magten på den tid, hellere det end blive til genstand for spot, krænkelse og trussel om fængsling og død.

De, der forener sig med verden, modtager det verdslige præg og forberedes for dyrets mærke. De, som ikke sætter lid til selvet, som ydmyger sig for Gud og renser deres sjæle ved at lyde sandheden disse modtager det himmelske præg og bereder sig for Guds segl på deres pander. Når befalingen udgår og stemplet indpræges, vil deres karakter forblive ren og uplettet i al evighed.

Det Ny Babylon har gennem mange, mange år, gennem mange forskellige organisationer og personer, arbejdet på at skabe mistillid til Bibelen.

# Nogle har gennem Det Ny Babylon trofaste medarbejdere i de forskellige kristne menigheder, fået de øvrige medlemmer overbevist om, at Gud ikke mener de han siger, at Gud er en så kærlig Gud at han vil frelse alle I deres synder.

# Andre siger at Gud er så kærlig, at han ikke tager det så nøje med om vi følger de love og anvisninger han har givet i sit ord.

# Andre har Det Ny Babylon, gennem sine trofaste medarbejdere i de forskellige kristne trossamfund fået til at tro på, at de ting der er omtalt i Åbenbaringens bog er uvirkelige fabler og fantasifulde symboler der ikke har noget med virkeligheden at gøre.

# Atter andre har den opfattelse at de ting der er omtalt i Åbenbaringens bog er historiske begivenheder der ER SKET for mange år siden.

# Endnu andre har Satan givet den opfattelse at Åbenbaringens bog er en uforståelig bog og at alt det der står i den er noget uforståelig og uvirkelig noget, som det er tidsspilde at bruge tid på at læse og studere.

Millioner af kristne tror på dette, selv om det er i direkte modstrid med nogle af de første ord Jesus sagde til Johannes da han, Jesus, gav Johannes synet om de ting der skal ske i de sidste dage.

Åb. 1,1-3 Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes, der hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd, alt det, han har set. Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær.

Da mødet på videoen var færdig, sagde Stefan at han håbede at alle havde lagt mærke til at der blev sagt, at ingen ville komme til at tage stilling til om de ville være en del af Det Ny Babylon før de har haft en mulighed for virkelig at få kendskab til hvad et sådant fællesskab virkelig indebær og hvilke konsekvenser det har.

Flere af de tilstedeværende nikkede og Stefan fortsatte. Og det er netop det at vi skal forhindre, vi skal gøre alt hvad vi kan for at Guds sønner og døtre ikke får lov til at udsprede deres ødelæggende og undergravende arbejde, hvor de fortæller at Det Ny Babylon er en ugudelig organisation som ødelægger alt det der er rent og godt.